Singh Sabha-U.S.A.
Video - Dhadi Vaaran

1. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਢਾਢੀ ਜਥਾ:

2. B Joga Singh Jogi[1]

 

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ।